Reklama

  • AGENCIES

Agency Profile

Your profile will be displayed on the city and country pages of your choice, as well as in the “Agencies” gallery.

You just need to register with your own username and password so that you can manage your profile, add additional information, and keep your pictures and details updated.

What we do require from you is that you place our banner on your homepage (or links page) and therefore help us to promote this cause for the elderly quicker. If you place our banner on your homepage, your ad will be shown as “Premium”. To choose one of our banners please click here.

You will be required to make a yearly donation of 120gbp in the UK, or 120 euros if that is the currency of your country – or the equivalent amount in the currency of your country – from next year on.

This donation is not a payment to us, what we ask you is to donate this amount to a retirement home, care home, hospice, or any other charity that has been affected by Covid-19 and might be close to your heart.

  • INDEPENDENT ESCORTS WITH THEIR OWN WEBSITE

Escort Profile

Your profile will be displayed on the city and country pages of your choice, as well as in the “Independents” and “All Girls” galleries.

You just need to register with your own username and password so that you can manage your profile, add additional information, and keep your pictures and details updated.

What we do require from you is that you place our banner on your homepage (or links page) and therefore help us to promote this cause for the elderly quicker. If you place our banner on your homepage, your ad will be shown as “Premium”. To choose one of our banners please click here.

  • INDEPENDENT ESCORTS WITH NO WEBSITE – FREE ADVERTISING

You can register and create your own advertising page for free.

  • BANNER EXCHANGE

Would you like to exchange banners with us? All you need to do is copy our banner code and add it to your website. Then send us your 468×60 banner with your URL to [email protected] together with the link of where you added our banner, and we will add your banner to our Links page.

For information about banners, text links or other advertising on the homepage, please contact [email protected]

For more information about FTFU please refer to our “About us” page.

© 2023 Escort Listings - Female Escort Services - For Them For Us

Listy Eskort - Usługi Eskorty dla kobiet - Dla nich dla nas

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KONKURSU MUSISZ WYRAZIĆ ZGODĘ NA PONIŻSZE WARUNKI!


OSTRZEŻENIE - Ta strona może zawierać nagość i seksualność i jest przeznaczona dla dojrzałej publiczności. Nie mogą mieć do niej dostępu osoby poniżej 18 roku życia (lub wieku przyzwolenia w jurysdykcji, z której uzyskuje się dostęp).

Wchodząc na tę stronę internetową, zgadzasz się na poniższe:

Że przeczytałeś i zgadzasz się z naszymi Warunki.

Jestem pełnoletni i mam prawo do posiadania materiałów dla dorosłych w mojej społeczności.

Nie zezwolę żadnej osobie (osobom) poniżej 18 roku życia na dostęp do jakichkolwiek materiałów zawartych na tej stronie.

Znam przepisy regulujące oglądanie lub posiadanie materiałów o charakterze seksualnym określone przez moją lokalną jurysdykcję.

Zgadzam się, że odpowiedzialność za treści redakcyjne i/lub zawartość stron reklamodawców niekoniecznie odzwierciedlają opinie wydawcy tej witryny.

Dobrowolnie decyduję się na dostęp do tej strony, ponieważ chcę obejrzeć, przeczytać i/lub usłyszeć różne dostępne materiały. Nie uważam obrazów nagich osób dorosłych, osób dorosłych zaangażowanych w akty seksualne, ani innych materiałów seksualnych za obraźliwe lub niestosowne.

Natychmiast opuszczę tę stronę, jeśli w jakikolwiek sposób zostanę urażony przez seksualny charakter jakiegokolwiek materiału.

Rozumiem i zgadzam się przestrzegać norm i praw obowiązujących w mojej społeczności. Logując się i przeglądając jakąkolwiek część tej strony, zgadzam się, że nie będę pociągał właścicieli strony ani jej pracowników do odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały znajdujące się na stronie.

Cała ta strona, w tym jej kod, obrazy, logo i nazwy są chronione prawami autorskimi, a wszelkie naruszenia tych praw będą ścigane w pełnym zakresie prawa. Twórcy tej strony wraz z dostarczanymi usługami są zwolnieni z wszelkich zobowiązań.

ENTER
EXIT